Søk heile nettstedet

Påmelding nyhetsbrev

Nordhordland Revisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

Tlf: 47 03 98 26 

Epost: nhr@nhr.no

Personvernerklæring og informasjonskapsler


Nettside fra Digitalt Byrå

Offentleg revisjonNordhordland Revisjon IKS
leverer lovpålagte revisjonstenester. Vi har stor fokus på metodikk, og revisjonsoppgåvene vert utført i tråd med gjeldande lov, forskrift og revisjonsstandardar. Gjennom ei tenestelevering prega av god kommunikasjon og samarbeid, integritet og tillit, ønskjer vi å bidra til ei god forvaltning av offentlege midlar. Vi er opptatt av å få til ein konstruktiv dialog i alle faser av revisjonsarbeidet, og trur at tillit og rom for diskusjon og refleksjon i revisjonsdialogen legg til rette for læring i organisasjonen.