Søk heile nettstedet

Påmelding nyhetsbrev

Nordhordland Revisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

Tlf: 47 03 98 26 

Epost: nhr@nhr.no

Personvernerklæring og informasjonskapsler


Nettside fra Digitalt Byrå

Skatte- og bedriftsrådgjeving

Image

Nordhordland Revisjon AS tilbyr eit bredt spekter av rådgjevingstenester til små og store bedrifter og organisasjonar. Våre tilsette har utdanning innan økonomiske, juridiske og samfunnsvitskaplege fag, og erfaring frå private og offentlege bedrifter. Dette gjer at selskapet kan tilby tverrfagleg og heilskaplege rådgjevingstenester.

Den samla kompetansen i selskapet dekkjer m.a. områda økonomi og rekneskap, evaluering av internkontroll og systemrevisjon, samt HMS-arbeid, leiing, administrasjon og personal.

Tenesteområda me tilbyr rådgjeving innan er m.a.
  • rådgjeving i samband med meirverdiavgift og skattespørsmål, samt bistand med likningspapir/selvangivelse
  • bedriftsrådgjeving og bistand
    • i samband med stifting, endring og oppløysing av bedrifter
    • forvaltningsrevisjon
    • å utarbeide, setje i verk og evaluere internkontroll og andre bedriftsinterne prosessar