Søk heile nettstedet

Påmelding nyhetsbrev

Nordhordland Revisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

Tlf: 47 03 98 26 

Epost: nhr@nhr.no

Personvernerklæring og informasjonskapsler


Nettside fra Digitalt Byrå

Nordhordland Revisjon IKS

Image

 

Nordhordland Revisjon IKS er eit interkommunalt revisjonsselskap som er etablert for å dekke eigarkommunane sitt behov for revisjonstenester, men vi tek også på oss andre oppgåver, både for eigarane og andre oppdragsgivarar med kommunal tilknytning.

Nordhordland Revisjon IKS har medarbeidarar med lang erfaring og god kjennskap til offentleg forvaltning. Gjennom mange års samarbeid med kommunar, selskap og øvrige kundar i distriktet, har vi bygd opp god lokalkunnskap.

 

Vi har dekkande fagleg kompetanse med tilsette som har utdanningsbakgrunn innan økonomi, juss, administrasjon og leiing og samfunnsvitskap. Vi held oss løpande fagleg oppdatert, og revisjonsarbeidet vårt vert jamnleg kvalitetskontrollert av Kvalitetskontrollkomiteen i Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF).

Møter i representantskapet

Les meir»

Styrande organ

Les meir»

Årsmelding og selskapsavtale

Les meir»

Styreprotokoll

Les meir»

Interne instruksar og retningsliner

Les meir»