Søk heile nettstedet

Påmelding nyhetsbrev

Nordhordland Revisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

Tlf: 47 03 98 26 

Epost: nhr@nhr.no

Personvernerklæring og informasjonskapsler


Nettside fra Digitalt Byrå


Nytt fra Norges Kommunerevisorforbund

Vår kompetanse
- din fordel

Image

 
Nordhordland Revisjon leverer tenester til offentlege og private kundar innan revisjon, skatterådgjeving, bedriftsrådgjeving og rekneskapsføring. Våre medarbeidarar har kompetanse på både føring og revisjon av private rekneskap, samt god kjennskap til offentleg forvaltning generelt.

Selskapet har kontor i Knarvik i Lindås kommune, omlag 3 mil nord for Bergen. Kontora våre er i 3. etasje i Foss-bygget, der Rema 1000 og Fagmøbler også held til. Inngangen vår er på oppsida av bygget.

Om du har spørsmål om kva tenester me kan tilby deg, er du velkomen til å ta kontakt.Aktuelt

Feriestengt kontor sumaren 2019

Revisjonen vil halde kontoret stengt somme veker i sumar grunna ferieavvikling.

Les meir»

Nordhordland Revisjon og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt inviterer til kurs om GDPR og personvern

Dagskurs på Alver hotell 10.januar 2019 om dei overordna rammene for GDPR og handtering av sensitive opplysningar - kva må kommunane ha oversikt over og korleis sikre riktig praksis?

Les meir»

Ny revisjonssjef i Nordhordland Revisjon

Janne Eraker tek over frå 01.01.2019, medan Elin Bye er konstituert som revisjonssjef fram til då.

Les meir»

Fagdag 27.11.17: Årsrekneskap, prosess og dokumentasjon

Les meir»