Søk heile nettstedet

Påmelding nyhetsbrev

Nordhordland Revisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

Tlf: 47 03 98 26 

Epost: nhr@nhr.no

Personvernerklæring og informasjonskapsler


Nettside fra Digitalt Byrå

Ny revisjonssjef i Nordhordland Revisjon

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik har sagt opp si stilling og hadde sin siste arbeidsdag 01.10.18. Den nye revisjonssjefen vert Janne Eraker. Janne Eraker har mastergrad i økonomisk styring og mastergrad i rekneskap og revisjon, begge frå NHH. Janne er 34 år og jobbar no som financial controller hjå Bergen Engines (Rolls-Royce). 

 

Janne Eraker tek til i stillinga 01.01.19. I mellomtida er Elin Bye konstituert som dagleg leiar i Nordhordland Revisjon. Elin er registrert revisor og dagleg leiar i Indre Hordaland Revisjon IKS. 

 

Nordhordland Revisjon ynskjer å takke Reidar for mange års trufast teneste. Me er takksame for god oppfølging frå Elin i overgangsperioden og ser fram til å samarbeide med Janne frå januar av.